Finalisterne live

Maja Rosenstock

Henrik Skov Midtiby

Tea Torbenfeldt Bengtsson

Nina Overgaard Therkildsen

Ditte-Marie From

Camilla Stampe Jensen

Stine Lindahl Jacobsen

Deltagere 2013

NAVN FAGOMRÅDE UNIVERSITET & INSTITUT TITEL
Camilla Stampe Jensen Sundhedsvidenskab Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut Proteiner sorteres og transporteres af små motorer langs mikroveje inde i nerveceller
Kristian Holst Laursen Naturvidenskab Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab På sporet af økologiske planters fingeraftryk
Tue Jagtfelt Samfundsvidenskab Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Kaotiske klynger – det nye paradigme i økonomisk udviklingsteori?
Lise Majgaard Mortensen Humaniora Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation Lån en bog og læs en film: Romaner til den indfødte mediebruger
Line Holler Mielby Naturvidenskab Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer Må man dyppe guleroden i karamelsauce?
Stine Wamberg Broch Naturvidenskab Københavns Universitet, Skov & Landskab, Science Motivation af landmænd til miljøvenlig adfærd med frivillige tilskudsordninger
Henrik Barslund Fosse Samfundsvidenskab Copenhagen Business School, Økonomisk Institut Fortællinger om globalisering
Frederikke Winther Humaniora Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Den retoriske situation – et rum for retorisk tilstedeværelse og tilblivelse
Ditte Marie From Humaniora Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Når overvægtige børn er sunde børn https://youtu.be/zu3ma5B91Qs
Balder Onarheim Samfundsvidenskab Copenhagen Business School, Institut for Afsætningsøkonomi Kreativitet elsker begrænsninger
Anne-Mette Manelius Humaniora Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Institut for Teknologi Beton formet af tekstil
Anne Nygaard Tanner Naturvidenskab Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Hvor udvikles nye industrier i det 21. århundrede?
Anne Møller Nielsen Sundhedsvidenskab Københavns Universitet, Institut for kirugi og intern medicin Bornholm redder liv – når et helt ø-samfund engageres i hjerte-lunge-redning
Morten Rask Petersen Naturvidenskab Syddansk Universitet, Institut for Matematik og Datalogi Sæt proppen i
Morten Fenger Samfundsvidenskab Københavns Universitet, Institut for Psykologi Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?
Merete Monrad Samfundsvidenskab Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt arbejde Omsorgsarbejde, kollegiale processer og trivsel
Mathias Clasen Humaniora Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation Monstre og skrækhistorier: en biokulturel tilgang
Maja Rosenstock Samfundsvidenskab Copenhagen Business School, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse Virksomheders samfundsansvar – hvor svært kan det være? https://youtu.be/pnfGbQMORYk
Luise Li Langergaard Humaniora Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Innovation svækker den offentlige sektor
Joakim Mark Andersen Naturvidenskab Danmarks Tekniske Universitet, DTU Systembiologi Når mavefølelsen betyder noget
Jakob Tolstrup Samfundsvidenskab Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Når regimer påvirkes udefra: Ruslands og EU’s kamp for indflydelse i ‘det nye Østeuropa‘
Iben Bjørnsson Humaniora Københavns Universitet, SAXO-Instituttet Brødrefolk: Socialdemokratisk antikommunisme i Norden 1945-62
Henrik Skov Midtiby Naturvidenskab Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi Det automatiske hakkejern – fremtidens landbrugsmedhjælper https://youtu.be/oNtfZSQ_ufI
Gry Arndal Printzlau Humaniora Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet, Afdeling for Systematisk Teologi Tillid og det etiske selv
Rasmus Aamand Olesen Naturvidenskab Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Nitrat til hjernen – ja, tak!
Vitus Vestergaard Humaniora Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber Fremtidens museum er en hybrid
Trine Lembrecht Jørgensen Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet, Klinisk Institut Medicinforbrug og kroniske sygdomme hos ældre kræftpatienter i Danmark
Tea Torbenfeldt Bengtsson Samfundsvidenskab Københavns Universitet, Sociologisk Institut ‘Sådan er det bare‘ – om mening i meningsløs kriminalitet https://youtu.be/EwEhnxN2G_M
Søren Rud Kristensen Samfundsvidenskab Syddansk Universitet, COHERE, Virksomhedsledelse og Økonomi Kan man betale sig til bedre kvalitet på sygehusene?
Stine Lindahl Jacobsen Humaniora Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation. Musikterapi i udsatte familier – vurdering og behandling af familiens samspil
Stine Finne Jakobsen Samfundsvidenskab Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Globalisering Kampen for overlevelse i den 3. verdens slumbyer
Robert Jacobsen Naturvidenskab Aalborg Universitet, Institut for Matematisk Fag Kan man finde falske malerier med matematik?
Pernille Gjerløv-Juel Samfundsvidenskab Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse Virksomheders performance efter organisatoriske forstyrrelser
Peter Nørtoft Naturvidenskab Danmarks Tekniske Universitet, DTU Matematik Med computeren på jagt efter gode former i strømninger
Nina Overgaard Therkildsen Naturvidenskab Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua Afsløringer fra fortiden https://youtu.be/LJZ3AnSyb5w