Finalister 2018

Vinder: Anders Rehfeld

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Formidlingstekst

Ellen Raben Pedersen

NATURVIDENSKAB

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Det Tekniske Fakultet

Formidlingstekst

Iben Charlotte Aamann

HUMANIORA

Roskilde Universitet, Inst. for Mennesker og Teknologi, Center for Sundhedsfremmeforskning

Formidlingstekst

Johanne Schmith

NATURVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for geovidenskab og naturforvaltning

Formidlingstekst

Vivi Lena Andersen

HUMANIORA

Københavns Universitet, Saxo Instituttet

Formidlingstekst

Finalisterne Live

Vinder: Anders Rehfeld

Johanne Schmith

Iben Charlotte Aamann

Ellen Raben Pedersen

Vivi Lena Andersen

De resterende deltagere 2018

Amin Salami Dehkharghani

NATURVIDENSKAB

Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi

Formidlingstekst

Anne Sofie Gram

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Department of Biomedical Sciences

Formidlingstekst

Anne-Kirstine Dyrvig

SUNDHEDSVIDENSKAB

Syddansk Universitet, Klinisk Institut

Formidlingstekst

Annika Højrup Runegaard Thomsen

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab

Formidlingstekst

Astrid Rasch

HUMANIORA

Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (skrev ph.d. ved Københavns Universitet), Institut for Språk og Litteratur

Formidlingstekst

Bjarne Larsen

NATURVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for plante- og miljøvindskab

Formidlingstekst

Christine Crone

HUMANIORA

Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Formidlingstekst

Constance Ulff-Møller

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin

Formidlingstekst

Dennis Valbjørn Christensen

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for energikonvertering og -lagring

Formidlingstekst

Diana Schack Thoft

HUMANIORA

Aalborg Universitet og University of Northampton UK (Joint degree PhD), Institut for kommunikation – Aalborg / School of Health – Northampton

Formidlingstekst

Espen Lunde Nielsen

HUMANIORA

Arkitektskolen Aarhus, Research Lab 2: Technology and Building Cultures

Formidlingstekst

Gro Emmertsen Lund

SAMFUNDSVIDENSKAB

Twente University, Faculty of Behavioral, Management and Social Sciences

Formidlingstekst

Helene Speyer

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabeligt fakultet

Formidlingstekst

Ida Marie Heerfordt

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Clinical Medicine

Formidlingstekst

Isabel Bramsen

SAMFUNDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for Statskundskab

Formidlingstekst

Kamma Overgaard Hansen

HUMANIORA

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Kommunikation

Formidlingstekst

Knud Ryom

NATURVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring – Men arbejder indenfor humanistisk- samfundsvidenskab

Formidlingstekst

Konstantinos Dimopoulos

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Rigshospitalet

Formidlingstekst

Kristoffer Stensbo-Smidt

NATURVIDENSKAB

Københavns Universitet, Datalogisk Institut

Formidlingstekst

Linda Lapina

SAMFUNDSVIDENSKAB

Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Kommunikation

Formidlingstekst

Louise Floor Frellsen

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Fonetik

Formidlingstekst

Lærke Stewart

NATURVIDENSKAB

Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Formidlingstekst

Maja Johannsen

SAMFUNDSVIDENSKAB

Aarhus Universitet, Psykologisk Institut

Formidlingstekst

Malene Beck

SUNDHEDSVIDENSKAB

Aarhus Universitet, HEALTH, Sektion for Sygepleje

Formidlingstekst

Marie Louise Malmstrøm

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Department of Clinical Medicine

Formidlingstekst

Martin Vinæs Larsen

SAMFUNDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for Statskundskab

Formidlingstekst

Mette Bentz

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Klinisk medicin

Formidlingstekst

Mette Due-Christensen

SUNDHEDSVIDENSKAB

King’s College London, Faculty of Nursing, Midwifery and Palliative Care

Formidlingstekst

Michael Rosenlund Lodahl

NATURVIDENSKAB

Aarhus Universitet, Institut for ingeniørvidenskab

Formidlingstekst

Mikkel Agersnap

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin

Formidlingstekst

Mikkel Bøhm

SAMFUNDSVIDENSKAB

Roskilde Universitet, Department of Social Sciences and Business – Management and organization

Formidlingstekst

Morten Hvenegaard

SAMFUNDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for psykologi

Formidlingstekst

Sandra Burri Gram-Hansen

HUMANIORA

Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi

Formidlingstekst

Simon Holbek

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet, Center for Fast Ultrasound

Formidlingstekst

Sofia Boeg Winge

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin

Formidlingstekst

Sofie de Fine Licht

SUNDHEDSVIDENSKAB

Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse

Formidlingstekst

Steen Møller Hansen

SUNDHEDSVIDENSKAB

Aalborg Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Formidlingstekst

Steffen Nørgaard

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Biotech Research and Innovation Center

Formidlingstekst

Stine Helms

HUMANIORA

Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi

Formidlingstekst

Stine Klein Degerbøl

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring

Formidlingstekst

Theis Løye Skafte

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Energi

Formidlingstekst

Victoria Alexandra Bjerregaard

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Formidlingstekst