– Ph.d. Cup 2019

Deltagere

Alexander Simon Thrysøe

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet

Forsker i bæredygtig, effektiv fusionsenergi med henblik på at forstå samspillet mellem overfladeplasma og neutrale partikler. Der er fokus på ioniseringen og dissocieringen af molekyler som følge af blobs, hvilket resulterer i energirige atomer.

Læs mere..

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet

Forsker i hvordan mennesker med multisygdom oplever hverdagen, og hvilke udfordringer, de kan møde i forbindelse med krydsbehandlinger og prioritering af tid. Skal behandlingen optimeres, skal den tilpasses den enkeltes liv og ikke omvendt.

Læs mere..

Andreas Carstensen

NATURVIDENSKAB

Københavns Universitet

Forsker i bæredygtig fødevareforsyning med fokus på at optimere fremtidens brug af fosfor. Det sker ved at måle afgrøders generelle sundhedsstatus ved hjælp af en håndholdt måler, for derved at målrette fremtidige gødningsstrategier.

Læs mere..

Anne Sofie Beck Knudsen

SAMFUNDSVIDENSKAB

Københavns Universitet

Forsker i udvandring og hvilke konsekvenser migration kan have for den kultur, der udvandres fra. Baseret på et studie af individualistiske personlighedstyper og skandinaviske fornavne i perioden 1850-1920.

Læs mere..

Claus Sixtus Jensen

SUNDHEDSVIDENSKAB

Aarhus Universitet

Forsker i at skåne hospitalsindlagte børn for at udvikle kritisk sygdom. Ved at kombinere en større grad af klinisk vurdering og PEWS-model, vil systematiske overvågninger af indlagte børn kunne blive tilpasset de enkelte børns behov.

Læs mere..

Ditte Roth Hulgaard

SUNDHEDSVIDENSKAB

Syddansk Universitet

Forsker i familieterapi til børn og unge med funktionelle lidelser. Ved at sætte fokus på familien som løsning og ikke som årsag, bliver familiens oplevelse af forløbet forbedret. Symptomforklaring og diagnosticering er ligeledes en stor hjælp.

Læs mere..

Eline Palm Meldgaard

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet

Forsker i parasitiske rundorme, og hvordan de manipulerer med deres vært og undviger at kunne blive behandlet. Der skal udvikles alternative metoder til behandlingen ved hjælp af mikroRNA og exosomer.

Læs mere..

Fatima AlZahra'a Alatraktchi

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet

Forsker i bakterielle infektioner med fokus på Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibrose. En nyudviklet nanosensor opsnapper den farlige bakterien hos patienter på et meget tidligt stadie, hvilket kan forbedre behandlingen.

Læs mere..

Iben Fasterholdt

SUNDHEDSVIDENSKAB

Odense Universitetshospital

Forsker i innovationsprojekter på hospitalerne med udgangspunkt i igangsatte projekter, der er slået fejl. For at sikre en lang og sund levetid for de nye projekter, kræves der en tidlig kritisk vurdering (EARTH) på hospitalerne.

Læs mere..

Kathrine Louise Jensen

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet

Forsker i dopamin og afhængighed med fokus på kokainmisbrug og muligheden for at fjerne proteinet PICK1, som viser sig at have indflydelse på dopaminsystemet i en intakt hjerne. Ved af fjerne proteinet, kan man i fremtiden behandle mod afhængighed.

Læs mere..

Louise Brøns Kringelum

SAMFUNDSVIDENSKAB

Aalborg Universitet

Forsker i havneudvikling med fokus på nye forretningsmodeller og skabelsen af rationel kapital i havnen. Det skal sikre konkurrencedygtige havne i Danmark og et skift i havnens funktion fra at være industrivirksomhed til at være vidensvirksomhed.

Læs mere..

Maja Touzari Janesdatter Greenwood

SAMFUNDSVIDENSKAB

Københavns Universitet

Forsker i syrienkrigere og deres bevæggrunde for at tage til Mellemøsten og kæmpe. På baggrund af løbende samtaler med to af de 150 danske syrienkrigere, får vi indblik i hvordan jihad kan ses som værende en moralsk transformation.

Læs mere..

Mathilde Jørgensen Hedegaard

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet

Forsker i fjernelsen af pesticidforurening i det danske grundvand. Ved hjælp af metanoxiderende bakterier i sandfiltre på vandværkerne kan pesticider nedbrydes og omdannes til CO2.

Læs mere..

Natasja Kingod

SAMFUNDSVIDENSKAB

Københavns Universitet

Forsker i sygdomsfællesskaber på facebook med udgangspunkt i type 1-diabetesfællesskaber. Fællesskaberne har stor værdi for de syge, og det er vigtigt at sundhedsprofessionelle er åbne over for patienters brug deraf.

Læs mere..

Nicola Groes Clausen

SUNDHEDSVIDENSKAB

Syddansk Universitet

Forsker i eventuelle senfølger hos børn efter fuld bedøvelse. Studiet tager udgangspunkt i den usikkerhed, der er forbundet med de målemetoder forskere har brugt hidtil og stiller skarpt på kilder til tvivl.

Læs mere..

Niels Bech Lukassen

HUMANIORA

Aarhus Universitet

Forsker i formativ feedback med udgangspunkt i grundskolens undervisningssituationer. For at opnå den bedst mulige undervisning og læring, kræves en elevaktiv undervisningsform, der inddrager elevens tolkning af feedback og refleksion af læringsmål.

Læs mere..

Sandra Feodor Nilsson

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet

Forsker i hjemløshed, og hvordan det påvirker familien i flere generationer. Der er relation mellem forældres hjemløshed og børns sygdomsrisiko, blandt andet i forhold til den psykiske lidelse, tilknytningsforstyrrelse.

Læs mere..

Sara Elgaard Jager

SUNDHEDSVIDENSKAB

Aarhus Universitet

Forsker i neuropatiske smerter med henblik på at kortlægge, hvordan de opstår, for derved at kunne udvikle ny og bedre medicin. Der er fokus på støttecellerne, satellite glial, og immuncellerne, som viser sig at bidrage til de neuropatiske smerter.

Læs mere..

Sara Thodberg

NATURVIDENSKAB

Københavns Universitet

Forsker i kemiske stoffer i planter med fokus på de cyanid-dannende stoffer. I mandler findes der fire tandhjul, der danner cyanogene glucosider, som forsvarssystem. Ligeledes danner bregner unikke måder at danne forsvarsstofferne på.

Læs mere..

Sidse Ansbjerg Bordal

DESIGN

Designskolen Kolding

Forsker i designprocesser og fremdrift, hvor mål og middel er ukendt. Her stilles spørgsmål til eksisterende designteori og udarbejdes et nyt begrebsapparat, der hjælper til at forstå kreative designprocesser.

Læs mere..

Sofie Rosengaard

HUMANIORA

Københavns Universitet

Forsker i danske daginstitutioners rolle i samfundet og udvikling i perioden 1945-2015. Daginstitutionen er med til at forme barnet til at blive en gevinst for fremtidens samfund i kraft af rette karakteregenskaber samt national og politisk dannelse.

Læs mere..

Sophie Lykkegaard Ravn

SUNDHEDSVIDENSKAB

Syddansk Universitet

Forsker i posttraumatisk stress og piskesmæld med henblik på at blive bedre til at forebygge og behandle personer, der har været ude for en ulykke. Studiet belyser forholdet mellem den psykologiske stressreaktion og piskesmældssymptomer.

Læs mere..

Camilla Bernild

SUNHEDSVIDENSKAB

Roskilde Universitetscenter

Forsker i pårørende og hvordan de strukturelt set er ekskluderet fra sundhedssystemets indsats. Der er fokus på ordet “pårørende”, kønsperspektivet og forholdet mellem system og livsverden. Altsammen for at forbedre forholdene for de pårørende.

Læs mere..