Q&A med Louise Klinge

Hvad fik dig til at melde dig til Ph.d. Cup?

Ønsket om at formidle min forskning bredt og bidrage til positive forandringer i folkeskolen.

 

Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra Ph.d. Cup?

Kontakter til praktikere i og beslutningstagere om skolen. Respekt for min forskning.

 

Er der et specielt øjeblik fra Ph.d. Cup, som står særligt klart?

Oplevelsen af at publikum og dommere ‘var med’ under formidlingen.

 

Hvad var det sværeste ift. til det at skulle formidle sin forskning på TV?

At sortere mange væsentlige nuancer fra, når oplægget kun måtte vare 3 minutter.

 

Har du siden Ph.d. Cup oplevet at kunne nå bedre igennem til medier?

Ja, for flere journalister kontakter nu mig.

 

Hvad håber du på, at de næste par år bringer?

Længerevarende forløb med skoler og kommuner om at styrke læreres relationskompetence, beslutninger hos politikere og skoleledere der supporterer læreres muligheder for at agere relationskompetent, og kvalificering af relationskompetencen som en systematisk del af læreruddannelsen.

 

Hvilket råd vil du gerne give til andre ph.d. studerende ift. det at formidle sin forskning?

Vær ikke optaget af dig selv, men af sagens samfundsrelevans

 

Din præmie fra Ph.d. Cup var bl.a. et rejselegat. Kan du fortælle lidt om hvor du skal hen?

Jeg ved nu ikke, hvordan man får legatet, og om man skal tage til et innovationscenter. Dette er ikke så relevant ift. mit uddannelsesforskningsfelt. Jeg har kontakter til uddannelsesministeriet i Singapore, og det ville være interessant at se nærmere på deres læreruddannelse.

 

Hvad er det særlige ved lige den by ift. din forskning?

Siden 2008 er der sket væsentlige forbedringer af undervisningen i deres skoler grundet forskellige tiltag oppefra. Det har medført en stor stigning i antallet af ansøgere til læreruddannelsen, og det vil være interessant at undersøge, hvordan de håndterer optag.

 

Regner du med at komme tilbage til Danmark igen?

Ja:-)