Sådan tilmelder du dig Ph.d. Cup

For at kunne deltage i Ph.d. Cup 2018 skal du opfylde følgende kriterier:

Du skal have afsluttet og fået godkendt din ph.d.-afhandling i 2017.

Du skal kunne formidle din forskning mundtligt på dansk. Din afhandling og formidlingstekst må dog gerne være på engelsk.

Du skal udfylde en tilmeldingsblanket og vedhæfte:

  • en selvstændig formidlingstekst på 3-4 sider (maks. 12.000 anslag inkl. mellemrum)
  • dit CV
  • dit billede (a la pasfoto, jpg, minimum 72 dpi)
  • din afhandling
  • en kort videopræsentation af dig og din forskning (varighed mellem 30 sekunder og to minutter – gerne optaget på mobiltelefon)
    NB: Grænsen for fil-størrelsen er 100 MB pr. fil. Er din video større end dette, så send den ad to omgange eller forkort den/gør opløsningen mindre.
  • dokumentation på, at din ph.d.-afhandling er godkendt i 2017. (eks. kopi af diplom, underskrift fra skoleleder, vejleder el.lign.)

Formidlingsteksten danner grundlag for bedømmelsen. Den enkelte tekst vurderes ud fra, om forskningen er formidlet godt og i et samfundsmæssigt perspektiv (se menupunktet ’Vurdering’).

Tilmeldingsfristen for Ph.d. Cup 2018 er overskredet.

Alle ansøgere får svar d. 7. marts 2018.

Kåringsshowet bliver afholdt på DR den 24. april 2018.

Det med småt

Tilmeldingen er ikke gyldig, hvis der ikke er angivet dato for godkendelse af afhandlingen samt navn, titel og mail på den aktuelle ph.d.-skoleleder.

Ved tilmelding siger du ja til, at Information må anvende foto, formidlingstekst samt oplysninger fra CV på f.eks. hjemmeside og redaktionelt, samt at vi må give oplysningerne videre til samarbejdspartnere.

Information offentliggør ikke afhandlingen eller dele heraf eller videregiver denne til samarbejdspartnere uden deltagerens samtykke.