Sådan vurderer dommerne

Din formidlingstekst danner grundlag for dommerkomiteens bedømmelse. De fem finalister udvælges ud fra følgende to kriterier:

1. Forskning skal være godt formidlet

 • teksten skal være en selvstændig formidlingstekst
 • teksten skal tage sit afsæt i konklusionen og den gode historie
 • teksten skal være velskrevet
 • teksten kan inddrage aspekter af forsknings- og erkendelsesprocessen
 • teksten skal være målrettet et bredere publikum
 • fakta og pointer skal trækkes klart frem

2. Forskning skal formidles i et samfundsmæssigt perspektiv

 • Forskningen skal præsentere ny viden, der giver grundlag for udvikling i bred forstand
 • (social, økonomisk, kulturel m.m.)
 • forskningen skal række ud over egne faggrænser
 • forskningen skal vise udsyn
 • forskningen kan indgå i en aktuel debat