Ph.d. Cup 2020

Vinder 2020

Pernille Bødtker Sunde

SAMFUNDSVIDENSKAB

Aarhus Universitet,

DPU Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Forsker i børn i 1. og 4. klasses regnemetoder. Hendes forskning viser, at det måske nok er vigtigt at kunne regne rigtigt, men det er faktisk vigtigere hvordan man regner: Børn der bruger tælle-strategier (tæller på fingre) når de regner simple plusstykker i 1. klasse, klarer sig dårligere når de i 4. klasse testes i mere indviklet matematik, som fx brøkopgaver. Dette gælder især drengene.

Har skrevet afhandlingen “Strategies in Single-Digit Addition: Patterns and Perspectives” ved Aarhus Universitet.

Formidlingstekst

Finalister 2020

Alexander Byth Carstens

NATURVIDENSKAB

Aarhus Universitet,

Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Forsker i hvordan man kan bruge bakteriofager til at bekæmpe uønskede bakterier. Bakteriofagen virker som en trojansk hest, der nedbryder bakterien indefra. Finder man den rigtige bakteriofag, kan det bruges i alt fra medicin, til bekæmpelse af madspild eller øge effektiviteten i landbruget.

Har skrevet afhandlingen “Phages in the Food Production – A Green Tech Alternative to Pesticides and Antibiotics” ved Aarhus Universitet.

Formidlingstekst

Anna Grynnerup

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet,

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Forsker i, om man med en simpel blodprøve, kan optælle hvor mange æg en kvinde har tilbage. Med resultaterne af hendes ph.d. projekt kan man forudse hvilke kvinder, der har under 10 pct. sandsynlighed for at modne æg nok og få et barn. Den viden gør, at kvinder med lav ægreserve er bedre klædt på til at vælge, om de ønsker at påbegynde reagensglasbehandling, eller om de med det samme skal overveje muligheder som adoption eller ægdonation i stedet.

Har skrevet afhandligen “The clinical use of anti-Müllerian hormone in female reproduction” ved Københavns Universitet.

Formidlingstekst

Bente Højlund Hyldegaard

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet,

Civil Engineering

Forsker i at rense forurenet grundvand, uden at pumpe det op af jorden. Hendes erhvervs-ph.d.-samarbejdsprojekt har ved at tilføre elektrisk strøm til forurenede jordlag, kunnet nedbryde klorerede opløsningsmidler, en type forurening, som 1.300 grunde alene i Hovedstadsområdet er ramt af.

Har skrevet afhandlingen “Electrochemical zone for degradation of chlorinated ethenes in aquifers” ved Danmarks Tekniske Universitet.

Formidlingstekst

Sophie Lund Rasmussen

NATURVIDENSKAB

Syddansk Universitet,

Biologisk Institut

Sophie Lund Rasmussen har skrevet Danmarks første ph.d. projekt om pindsvin, for at finde ud af om bestanden, ligesom andre steder i Europa, er nedadgående. Forskningen baserer sig på indsamling af 697 døde danske pindsvin. Sophies fund viser, at en tredjedel af 188 podede pindsvin var MRSA-bærere, at den danske pindsvine bestand er meget indavlet og som en bonus, har hun fundet verdens ældste vildtlevende pindsvin, der blev 16 år.

Har skrevet afhandlingen: “Det Danske Pindsvineprojekt: Hvordan mennersker influerer på pindsvin og hvordan pindsvin kan påvirke mennesker, når de lever side om side”

 

Formidlingstekst

Ansøgere 2020

Amalie Kai Bentzen

SUNDHEDSVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mikro- og Nanoteknologi

Formidlingstekst

Ann-Sofie Fisker

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Matematik og Computer Science

Formidlingstekst

Bent Sortkær

SAMFUNDSVIDENSKAB

Aarhus Universitet,

Formidlingstekst

Brian Klitgaard Hansen

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet,

Institut for Akvatiske Ressourcer

Formidlingstekst

Camilla Arndal Andersen

NATURVIDENSKAB

Aarhus Universitet,

Institut for Biomedicin

Formidlingstekst

Cecilie Hermansen

NATURVIDENSKAB

Aarhus Universitet,

Institut for Agroøkologi

Formidlingstekst

Elin Lisby Kasbjerg Jørgensen

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet,

Institut for Farmaci

Formidlingstekst

Eva Carlsen

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet,

Institut for Neurovidenskab

Formidlingstekst

Hejdi Gamst-Jensen

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet,

Formidlingstekst

Inge-Merete Hougaard

NATURVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Formidlingstekst

Janus Holst Aaen

SAMFUNDSVIDENSKAB

Aarhus Universitet,

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Formidlingstekst

Jesper Balslev

HUMANIORA

Roskilde Universitet,

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Formidlingstekst

Katrine Marie Harries Johannesen

SUNDHEDSVIDENSKAB

Syddansk Universitet,

Institut for Epilepsigenetik og Personlig Medicin, Epilepsihospitalet Filadelfia

Formidlingstekst

Lars Seidelin

NATURVIDENSKAB

Syddansk Universitet,

Insitut for Matematik og Datalogi

Formidlingstekst

Laurits Juulskov Holm

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet,

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Formidlingstekst

Lena Lindbjerg Sperling

SAMFUNDSVIDENSKAB

Copenhagen Business School, Økonomisk Institut

Formidlingstekst

Leonora Lottrup Rasmussen

SAMFUNDSVIDENSKAB

Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

Formidlingstekst

Line K. Vibholm

SUNDHEDSVIDENSKAB

Aarhus Universitet,

Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Formidlingstekst

Lotte Junker Harbo

HUMANIORA

Aalborg Universitet,

Institut for Kommunikation, HCCI

Formidlingstekst

Malene Demant

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Køge Universitetshospital og Grønlands Universitet

Formidlingstekst

Marie Kampmann Eriksen

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet,

DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi

Formidlingstekst

Mathias Kjærgård Christensen

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet,

DTU ENERGI, Institut for Energikonvertering og -lagring

Formidlingstekst

Mette Thrane Foged

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet,

Neurobiologisk Forskningsenhed, Neurocentret, Rigshospitalet,

Formidlingstekst

Mia Rasmussen

SAMFUNDSVIDENSKAB

Aalborg Universitet

Formidlingstekst

Mikkel Flohr

SAMFUNDSVIDENSKAB

Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

Formidlingstekst

Miriam Madsen

HUMANIORA

Aarhus Universitet,

DPU Dansk Institut for Pædagogik og Uddannelse

Formidlingstekst

Nynne Nørup

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet,

DTU Miljø og UFF-Humana

Formidlingstekst

Ro Julia Robotham

SAMFUNDSVIDENSKAB

Københavns Universitet,

Institut for Psykologi

Formidlingstekst

Rosanna Ignazzi

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet, Niels Bohr Instituttet

Formidlingstekst

Sanne Marie Thysen

SUNDHEDSVIDENSKAB

Aarhus Universitet,

Institut for Folkesundhed

Formidlingstekst

Sebastian Nis Bay Villadsen

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet,

Insitut for Mekanisk Teknologi

Formidlingstekst

Simona Frederiksen

NATURVIDENSKAB

Københavns Universitet

Formidlingstekst

Sinja Rist

NATURVIDENSKAB

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi

Formidlingstekst

Tina Dam Kristensen

SUNDHEDSVIDENSKAB

Københavns Universitet,

Formidlingstekst

Tobias Liebetrau

SAMFUNDSVIDENSKAB

Københavns Universitet, Institut for Statskundskab

Formidlingstekst

Wafa Said Mosleh

SAMFUNDSVIDENSKAB

Syddansk Universitet, Institut for Design og Kommunikation

Formidlingstekst