Lone Simonsen

Epidemiolog

Professor i epidemiologi og pandemiforskning ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.

CV

Uddannet cand.mag i biologi og kemi på Roskilde Universitet og ph.d. i populationsgenetik fra University of Massachusetts i 1991.

Q&A

Hvordan fik du selv smag for forskningen? Hvornår begyndte det?
Nok som barn; min far var forsker og vi talte meget om det. Senere som studerende på Roskilde universitet, hvor jeg arbejdede tæt med forskere i forbindelse med projektarbejde. Som PhD studerende lærte jeg at tænke kritisk og logisk.
Har du selv lavet en ph.d.? Og hvad var forskningsområdet?
Ja, en PhD i populationsbiologi. Jeg arbejdede både med mikrobiel genetik og matematisk modellering, praktisk set på at forstå spredning af antibiotikaresistens i bakterier
Hvad har været den største udfordring som forsker?
At skaffe forskningsmidler til at lave pandemiforskning – indtil for nyligt (!)
Er det overhovedet muligt at kombinere grundig forskning og formidling?
Ja da. Jeg synes det er utænkeligt at man ikke forsøger at formidle sine resultater. Hvis man ikke kan forklare hvorfor det er spændende, så er der måske et problem
Er der en modsætning mellem at være nørdet og så kunne sælge varen?
Nej det det ikke. En nørd som kender sit stof helt ud i de yderste detaljer kan sagtens ”sælge varen” – fordi denne person altid kan gå et spadestik dybere. Der er også noget virkeligt tiltrækkende ved forskere som ”brænder” for deres emne.
Har ph.d.-studerende en forpligtelse til at formidle og dele deres forskning?
Forpligtelse er nok voldsomt, men jeg synes det er essentielt at en PhD studerende træner i at formidle sin forskning – til andre forskere, og også bredere
Hvad kan ph.d.-forskning bidrage med i et samfundsmæssigt perspektiv? Kan du nævne konkrete eksempler?
1/ Det er forskertræning, de er fod-soldaterne i forskningen. De er ”boat drivers” og deres professorer holder roret. Så deres aktiviteter bidrager kritisk til at skabe en stærk akademisk forskningsprofil på universiteterne. 2/ Vores PhD student Bjarke har været i TV avisen og fortælle om superspredning i covid-19 pandemien. Nørdet, men super vigtigt. Han kombinerer excellent forskning med en naturlig evne til at kommunikere det vigtige.
Hvad ser du som den største udfordring for forskningen i dag?
At vi bruger det meste af vores tid på at undervise og forsøge at skaffe forskningsmidler. Der er ikke meget tid til at forsker – det er mest PhD og postdocs som har tid til det.
Hvilke forskningsområder forventer du dig mest af i årene fremover?
Interdisciplinære felter – den uventede synergi mellem metoder og problemstillinger. Det er det vi gør i pandemi-forskning; spænder fra historie til matematik
Hvem lyser mest på den internationale forskerscene?
Dem som tør hvor andre tier! Dem som baner vejen for nye måder at undersøge problemer på.
Hvad er dit bedste råd til en ph.d.-studerende?
Nyd denne tid til fordybelse. Få et godt netværk af samarbejdspartnere, i Danmark og i udlandet. Tag ud og vær i et andet forskningsteam. Vær samarbejdsparat. Lær noget nyt hver dag. Skriv spændende artikler med gode historier. Find gode mentorer. Følg med i dit felt på den inkluderende måde. Lær at formidle din forskning. Have fun with it all !
Hvordan fik du selv smag for forskningen? Hvornår begyndte det?
At skaffe forskningsmidler til at lave pandemiforskning – indtil for nyligt (!)