Tilmelding

Du kan allerede nu forhåndstilmelde dig Ph.d. Cup 2025 lige her.

Kriterier

- Du skal haveafsluttet og fået godkendt din ph.d. i 2024
- Du skal væreindskrevet på et dansk universitet
- Du skal kunneformidle din forskning på mundtligt dansk
‍- Navn og kontaktinfo på ph.d.-skolele

Tilmelding

Selve ansøgningen skal indeholde følgende:

- Formidlingstekst på maks. fire sider
- CV - med dine kontaktoplysninger
- Foto - gerne pasfoto eller anden form for professionelt foto
- Dokumentation på din godkendelse af ph.d.-afhandlingen
- Ph.d.-afhandlingen
- Navn og kontaktinfo på ph.d.-skoleleder
- Kort video på maks. to minutter, hvor du fortæller om din forskning

NB: når du sender din ansøgning, er det vigtigt, at du samler det hele i en komprimeret mappe/zip-fil og uploader filen. Så får vi det hele samlet. Husk at navngive mappen med dit navn.

Hvis du først forsvarer din Ph.d. afhandling i januar 2024 kan du stadig deltage. Det kræver, at du medsender dokumentation for, at du er bestået inden tilmeldingsfristen.

Vurdering

Blandt alle tilmeldinger til cuppen, læser, vurderer og udvælger en gruppe af kommunikationsfolk og journalister fra henholdsvis DR og Information de 25 bedste.
Dommerkomitéen udvælger herudaf de finalister, der skal stå på scenen til det store kåringsshow. Kåringsshowet bliver vist på DR1.
Din formidlingstekst danner grundlag for dommerkomiteens bedømmelse. Finalisterne udvælges ud fra følgende tre kriterier:
Forskning skal være godt formidlet
- Teksten skal være en selvstændig formidlingstekst
- Teksten skal tage sit afsæt i konklusionen og den gode historie
- Teksten skal være velskrevet
- Teksten kan inddrage aspekter af forsknings- og erkendelsesprocessen
- Teksten skal være målrettet et bredere publikum
- Fakta og pointer skal trækkes klart frem
Forskning skal formidles i et samfundsmæssigt perspektiv
- Forskningen skal præsentere ny viden, der giver grundlag for udvikling i bred forstand (social, økonomisk, kulturel m.m.)
- Forskningen skal række ud over egne faggrænser
- Forskningen skal vise udsyn- Forskningen kan indgå i en aktuel debat
Forskning skal have perspektiv
- I formidlingsteksten skal det fremgå hvilke perspektiver der er i forskningen for såvel individ som samfund.
- I formidlingsteksten skal forskeren vise udsyn og forholde sig til næste skridt for forskningsresultaterne.
- Forskningen skal række ud over egne faggrænser

Dommerkomitéen udvælger herudaf de finalister, der skal stå på scenen til det store kåringsshow. Kåringsshowet bliver vist på DR1.

Præmie

Vinderen af Ph.d. Cup modtager et skattepligtigt honorar på 50.000 kr.

Fordele ved at tilmelde sig

Uanset om man går videre i Ph.d. Cup eller ej, vil alle ansøgere:

- Få foto og formidlingstekst offentliggjort her på hjemmesiden
- Blive tilbudt et formidlingskursus for forskere på Informations medieskole.
- Blive tilbudt tre måneders digitalt abonnement på Information.

Hvordan skriver du en god formidlingstekst?

Ph.d. Cup er et samarbejde mellem
Information, DR og Lundbeckfonden