Sådan tilmelder du dig Ph.d. Cup 2020 - deadline for tilmelding fredag den 31. januar 2020.

For at kunne deltage skal du opfylde følgende kriterier:

Du skal have afsluttet og fået godkendt din ph.d.-afhandling i 2019.

Du skal kunne formidle din forskning mundtligt på dansk. Din afhandling og formidlingstekst må dog gerne være på engelsk.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til phdcup2020@information.dk med følgende filer vedhæftet:

  • en selvstændig formidlingstekst på 3-4 sider (maks. 12.000 anslag inkl. mellemrum)
  • dit CV
  • dit billede (a la pasfoto, jpg, minimum 72 dpi)
  • dokumentation på, at din ph.d.-afhandling er godkendt i 2019. (eks. kopi af diplom, underskrift fra skoleleder, vejleder el.lign.)
  • din afhandling
  • en kort videopræsentation af dig og din forskning (varighed mellem 30 sekunder og to minutter – gerne optaget på mobiltelefon)

NB: Der er ofte udfordringer med at sende ph.d.-afhandling og videopræsentation via mail pga. fil-størrelsen. Hvis det er tilfældet, kan du sende det via wetransfer.com. Husk blot at skrive dit navn i beskedfeltet, så vi ved hvem afsenderen er. Filerne skal stadig sendes til phdcup2020@information.dk

Formidlingsteksten danner grundlag for bedømmelsen. Den enkelte tekst vurderes ud fra, om forskningen er formidlet godt og i et samfundsmæssigt perspektiv (se menupunktet ’Vurdering’).

Det med småt

Tilmeldingen er ikke gyldig, hvis der ikke er angivet dato for godkendelse af afhandlingen samt navn, titel og mail på den aktuelle ph.d.-skoleleder.

Ved tilmelding siger du ja til, at Information må anvende foto, formidlingstekst samt oplysninger fra CV på f.eks. hjemmeside og redaktionelt, samt at vi må give oplysningerne videre til samarbejdspartnere.

Information offentliggør ikke afhandlingen eller dele heraf eller videregiver denne til samarbejdspartnere uden deltagerens samtykke.